Nationaal Landschap Winterswijk

Het Oost-Achterhoekse buitengebied staat al heel lang bekend als een van de mooiere landschappen in Nederland. Er kan dan ook geen beleidsnota uitkomen, waarin Winterswijk en omgeving niet werd genoemd. Landschapspark, Waardvol Cultuurlandschap en nu weer Nationaal Landschap. Het Winterswijkse buitengebied, met de aangrenzende delen van Aalten, Berkelland en Oost-Gelre krijgen bij het rijk en de provincie altijd alle aandacht. En dat is natuurlijk terecht. Vanaf de middeleeuwen is hier een bijzonder kleinschalig landschap ontstaan. Hoge essen, kampen, weilanden, boerderijen, houtwallen, bossen, beken en kronkelende wegen wisselen elkaar af. Natuurlijk heeft de tijd hier ook niet stilgestaan. Zo zijn alle grote heidevelden in de 20ste eeuw ontgonnen, waardoor een ander deel van het landschap een iets opener karakter heeft. Daar staat tegenover dat de grote hoogvenen, zoals het Korenburgerveen gespaard zijn. Er zijn maar weinig gebieden in Nederland waar je een dergelijke variatie aantreft en daarom is de benaming Nationaal Landschap zeer voor de hand liggend.

Wat is een Nationaal Landschap

20 Nationale Lanschappen.

In Nederland zijn door de rijksoverheid 20 Nationale Landschappen aangewezen.

Lees meer

Samen werken

Samen werken aan het Nationaal Landschap.

In het Nationale Landschap Winterswijk hoefde het gebiedsgerichte proces niet van de grond af opgebouwd te worden.

Lees meer

Financiële bijdrage

Niet alleen projecten met geld Nationale Landschap.

In totaal is vanaf 2006 … € uit de pot Nationaal Landschap in Winterswijk en omgeving uitgegeven.

Lees meer

Waardeer en behoud

Waardeer en behoud het voor de toekomst

Hoe kan een waardevol Nationaal Landschap behouden en versterkt worden? Daarvoor is onderhoud van natuur en landschap nodig. Dat onderhoud wordt gedaan door landelijke en Gelderse natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatstbosbeheer en het Geldersch Landschap, maar vooral ook door de bewoners van het gebied.

Lees meer

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Interessante actuele berichten over Nationaal Landschap Winterswijk.

Voorbeeld nieuws

Een korte introtekst over het bericht.

Naar boven